Jeżeli chce się znacznie skrócić czas szukania mieszkania do sprzedaży warto jest właściwie przygotować się do tego procesu dokonywania zakupu. Po pierwsze warto jest sprecyzować środki finansowe, które można przeznaczyć na nabycie mieszkania a jednocześnie określić także źródła finansowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku gdy nie posiada się własnych środków finansowych, które pozwalają na sfinansowanie zakupu mieszkania, ale niezbędne jest skorzystanie z kredytów, które pozwalają na współfinansowanie zakupu mieszkania, kiedy niezbędne jest zweryfikowanie czy bank będzie w stanie zapewnić taki kredyt w danych warunkach finansowych.
Jednocześnie ważne jest by sprecyzować jak mieszkanie ma wyglądać. Dotyczy to przede wszystkim powierzchni użytkowej, gdzie warto między innymi myśleć także o przyszłych potrzebach, takich jak choćby powiększenie rodziny.